Spotkanie przedstawicieli świata gospodarki z Ambasadą Polski – wrzesień 2017 r.

RGW Roclawski Rechtsanwälte informuje, że 20 września 2017 r. odbędzie się wydarzenie współorganizowane przez Radę Gospodarczą CDU kraju związkowego Berlin-Brandenburgia oraz Ambasadę Rzeczpospolitej Polskiej pod hasłem „Spotkanie gospodarki z Ambasadą Polski: Polska jako partner gospodarczy”.

W trakcie spotkania przewidziane jest wystąpienie Ambasadora Rzeczpospolitej Polskiej Prof. zw. dr. hab. Andrzeja Przyłębskiego na temat: „Polska gospodarka i stosunki handlowe pomiędzy Polską a Niemcami”, jak również Zastępcy Dyrektora Departamentu Współpracy Międzynarodowej Ministerstwa Rozwoju Rzeczpospolitej Polskiej Tomasza Salomona na temat: „Startupy jako czynnik wzrostu gospodarczego w Polsce”.

Pochodzące z Polski startupy będą miały również okazję przedstawienia publiczności swoich pomysłów oraz innowacyjnych rozwiązań w formie krótkich wystąpień (tzw. pitch).

Więcej informacji na stronie internetowej Rady Gospodarczej CDU e.V.

 


Polish Tech Night, Berlin – patronat Kancelarii RGW – czerwiec 2017 r.

Kancelaria RGW objęła patronatem drugą edycję konferencji Polish Tech Night, która odbyła się 21 czerwca 2017 r. w Berlinie.

Celem Polish Tech Night jest stworzenie płaszczyzny międzynarodowej współpracy między przedsiębiorcami i inwestorami z Polski i z Niemiec. Podczas konferencji omawiane były m. in. bieżące wyzwania stojące przed start-upami oraz wpływ procesów informatyzacji i automatyzacji na obraz współczesnego biznesu.

W projekcie uczestniczyło ok. 150 start-upów oraz inwestorów z branży IT i branż pokrewnych, jak również polscy i niemieccy przedstawiciele świata polityki i administracji.

Wydarzanie objęte jest również honorowym patronatem Ambasadora RP w Berlinie, który złożył Kancelarii RGW podziękowania za udział w wydarzeniu.

Pełny tekst listu Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Federalnej Niemiec z podziękowaniami odnaleźć można poniżej.

Podziękowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej – Dokument PDF

Więcej informacji o wydarzeniu na stronie: http://polishtechnight.com/

 


Warsztaty o polskim prawie umów – marzec 2015 r.

12 marca 2015 r. odbyła się konferencja pt. “Zagadnienia prawne w biznesie międzynarodowym”, organizowana przez Izbę Przemysłowo-Handlową w Chemnitz.

W ramach tego wydarzenia Mecenas Wojciech Roclawski poprowadził warsztaty poświęcone tematyce międzynarodowego prawa umów ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki prawa polskiego. W trakcie spotkania, w którym udział wzięli przedsiębiorcy zainteresowani obrotem prawnym z partnerami z Polski, poruszone zostały m.in. następujące kwestie:

– Prawo właściwe dla umów z elementem transgranicznym (Rozporządzenie Rzym I, CISG, prawo krajowe),

– Etapy i wymogi zawarcia umowy w prawie polskim,

– Poszczególne typy umów ze szczególnym naciskiem na umowę sprzedaży oraz dostawy,

– Roszczenia z tytułu niewykonania lub niewłaściwego wykonania umowy,

– Przedawnienie roszczeń w prawie polskim i niemieckim.

Przedstawione zagadnienia zostały zilustrowane przykładami, z którymi Mec. Roclawski miał okazję zetknąć się w trakcie swojej wieloletniej kariery zawodowej i z którymi spotkać się mogą przedsiębiorcy w ramach prowadzenia działalności gospodarczej.

Ponadto, konferencja obejmowała wystąpienia niemieckich adwokatów dotyczące zawierania umów handlowych, reguł ustanowionych w Konwencji ONZ o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów czy prowadzenia postępowań arbitrażowych z udziałem przedsiębiorców z różnych państw. Oprócz warsztatów poświęconych prawu polskiemu, uczestnicy konferencji mogli wziąć udział w analogicznych warsztatach z zakresu prawa amerykańskiego czy chińskiego.

Program konferencji znajdą Państwo tutaj.

.