Siedziba w Berlinie

RGW Roclawski Rechtsanwälte*

Marburger Straße 16
10789 Berlin, Niemcy

Numer identyfikacyjny VAT: DE 293 790 726


Siedziba w Warszawie
RGW Rocławski Graczyk i Wspólnicy Rechtsanwalt Wojciech Roclawski Adwokacka Spółka Jawna

ul. Wspólna 35 lok. 11

00-519 Warszawa, Polska

KRS 0000489972

NIP (USt-IdNr.:) PL 7010058559

REGON 140897792

* Kancelaria RGW Roclawski Rechtsanwälte współpracuje z Kancelarią RGW Rocławski Graczyk i Wspólnicy Adwokacka Spółka Jawna z siedzibą w Warszawie.

Tytuły zawodowe oraz właściwe organy samorządu:

Mecenas Wojciech Roclawski jest niemieckim adwokatem (Rechtsanwalt), wykonującym zawód zgodnie z prawem Republiki Federalnej Niemiec oraz członkiem Izby Adwokackiej (Rechtsanwaltskammer) w Berlinie, Littenstraße 9, 10179 Berlin, e-mail: info@rak-berlin.org, jak również polskim radcą prawnym, członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.

Przepisy regulujące zasady wykonywania zawodu:

Właściwymi przepisami regulującymi wykonywanie zawodu niemieckiego adwokata oraz polskiego radcy prawnego są:

  • Zawodowy Kodeks Postępowania Adwokatów (BORA),
  • Regulamin Federalnej Izby Adwokackiej (BRAO),

Zasady wykonywania zawodu przez adwokatów w Unii Europejskiej (CCBE),

oraz

  • Ustawa o radcach prawnych,
  • Kodeks Etyki Radcy Prawnego.

Wysokość ustawowych opłat oraz dopuszczalność ustalania wysokości honorarium wynika z ustawy o wynagrodzeniach adwokackich (RVG).

Aktualne wersje właściwych aktów prawnych znajdują się na stronie internetowej Federalnej Izby Adwokackiej (www.brak.de) w rubryce „Berufsrecht“, jak również na stronie Krajowej Izby Radców Prawnych (www.kirp.pl).

Radca prawny

ERGO Versicherung AG
Schlüterstr. 5-6 10625 Berlin

Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej:

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Warta S.A.
ul. Chmielna 85/77
00-805 WarszawaRechtsanwalt

Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej obejmuje działalność zawodową na terenie Republiki Federalnej Niemiec, Rzeczpospolitej Polskiej oraz państw członkowskich Unii Europejskiej.

Pozasądowe rozwiązywanie sporów:

W przypadku sporu pomiędzy adwokatem a klientem istnieje możliwość wystąpienia z wnioskiem o polubowne rozstrzygnięcie sporu przez Izbę Adwokacką w Berlinie (zgodnie z § 73 ust. 2 nr 3 w zw. z § 73 ust. 5 BRAO) lub przez Centrum Mediacji Adwokatury (§ 191f BRAO), działające przy Federalnej Izbie Adwokackiej.

W przypadku sporu pomiędzy radcą prawnym a klientem istnieje możliwość rozstrzygnięcia polubownie sporu przed Sądem Polubownym przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie.

Osoba odpowiedzialna w rozumieniu § 55 ust. 2 RStV:
Wojciech Roclawski, Marburger Straße 16, 10789 Berlin.

Polityka ochrony danych osobowych

Jako administrator strony internetowej gwarantujemy ochronę Państwa danych osobowych. Dane osobowe są przetwarzane oraz gromadzone jedynie w zakresie koniecznym z uwagi na uwarunkowania techniczne oraz wykorzystywane wyłącznie w celu odpowiedzi na zgłoszone przez formularz kontaktowy zapytanie. Dane nie są udostępniane podmiotom trzecim.

W trakcie dostępu do naszej strony internetowej są automatycznie zapisywane na serwerze standardowe informacje, dostarczane przez Państwa przeglądarkę.

Dane powyższe obejmują m.in.:

  • rodzaj przeglądarki internetowej,
  • nazwę hosta (adres IP),
  • godzinę dostępu,
  • adres URL ostatnio odwiedzanej strony.

W celu optymalizacji działania poszczególnych zakładek mogą być używane pliki „Cookies“. Przy korzystaniu z naszej strony internetowej mają Państwo możliwość zdecydowania za pomocą odpowiednich ustawień przeglądarki, czy będziemy mogli zapisywać pliki Cookies. Zwracamy jednak uwagę, że z chwilą dezaktywacji „ciasteczek” niektóre funkcje naszej strony internetowej nie będą w pełni dostępne.

W przypadku linków do zewnętrznych stron internetowych, powyższe oświadczenie dotyczące polityki ochrony danych osobowych nie obowiązuje. Prosimy o każdorazowe sprawdzenie zasad polityki ochrony danych osobowych administratora strony.